საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია მადლობას უხდის თანადგომისათვის ჩვენი ასოციაციის 2018 წლის კონგრესის ოფიციალურ სპონსორებს!

თქვენთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ღონისძიება!

ვიღვაწოთ ქართული უროლოგიის პროგრესისათვის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გზით!

Georgian Urological Association thanks its official sponsors for support in organizing our annual congress 2018!

Together we've made one of the most successful and important scientific meetings!

Let's serve together for the progress and development of Georgian Urology!

GUA • საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია